هفتمین شماره نشریه تخصصی «فناوری آزمون و اندازه‌گیری» در آبان ماه 1396 هم زمان با نمایشگاه صنعت خودرو منتشر شد.

برای مشاهده اخبار بیشتر به اینجا مراجعه کنید.