نشریه " فناوری آزمون و اندازه‌گیری"  با توجه به گستردگی ارتباطاتی که در بین صنایع مختلف دارد؛ در نظر دارد برای نخستین بار در سطح کشور در بین آزمایشگاه‌های صنعتی و شرکت‌هایی که دارای آزمایشگاه تخصصی هستند در مقاطع شش ماهه با تبیین شاخص‌های مختلف فنی، کیفی، منابع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، منابع انسانی متخصص، منابع مالی و... که بیان خواهد شد اقدام به ارزیابی و امتیازدهی نماید و در آخر به شرکت‌هایی که بالاترین سطح امتیاز کیفی را کسب نمایند یک لوح یادبود و جایزه ویژه اعطا کند.
لذا از کلیه آزمایشگاه‌های صنعتی و تخصصی، آزمایشگاه‌های تخصصی تولیدکنندگان و سازندگان تجهیزات آزمون دعوت می‌گردد تا از طریق آدرس ایمیل زیر اقدام به ثبت نام نمایند.
hajimohamadali@testmag.ir
اطلاعات بیشتر از طریق همین سایت به اطلاع خواهد رسید.