دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پلاست 2018
زمان برگزاری:
 5-2 مهرماه 1397، ساعت 18-10
مکان: تهران، محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران


هیجدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت تهران
زمان برگزاری: 24-21 مهرماه 1397
مکان: محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران
اطلاعات تماس مدیر ناظر: آقای رضوی- 22662765


سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه‌های خودرو
زمان برگزاری:
24-21 آبان ماه 1397
مکان: محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران


ششمین نمایشگاه تجهیزات ساخت داخل
زمان برگزاری: 
6-3 دی ماه 1397